Selecteer een pagina

Boterstraat 2

Het huis op de hoek van de Boterstraat en de Polstraat is een Rijksmonument (nr. 12470) en werd bij plaatsing op de Rijksmonumentenlijst gekenschetst als „fors, vrij gaaf pakhuis‟.
Maar uit archiefonderzoek blijkt dat het pand tot in de 19e eeuw steeds een woonhuis is geweest. Ondanks de functieverandering van het gebouw en de daarmee gepaard gaande verbouwingen vond de Werkgroep Bouwhistorie Deventer toch voldoende aanleiding om een bouwhistorische verkenning te doen en in de stadsarchieven op zoek te gaan naar eigenaren en bewoners.

Rapport

Nieuwe Markt 40 cover rapport

Locatie pand

Boterstraat 2