Welkom

U woont in de gemeente Deventer in een prachtig mooi historisch oud pand en u wil meer weten over de bouw en de bewoners uit het verleden. Dan kunt u onze Werkgroep Bouwhistorie Deventer raadplegen.
Wij maken afspraken met u over wat u onderzocht wil hebben van uw pand. De resultaten leggen wij vast in een onderzoeksverslag. U ontvangt dit verslag en wij delen deze ook met collega’s en andere belangstellende zodat zij ook kunnen genieten van de historie van uw pand.
Woont u niet in zo’n pand en hebt u toch belangstelling in de historische schatten die Deventer herbergt dan kunt u rondkijken op deze website van de Werkgroep Bouwhistorie Deventer.

Over ons

Er is al veel bekend over historisch interessante panden in de gemeente Deventer. Er is en wordt uitgebreid onderzoek gedaan door de dienst Monumentenzorg van de gemeente.  Ook bouwhistorische bureaus verrichten in opdracht onderzoek, hoe waardevol ook, maar niet ‘achter de gevel’.

De Werkgroep Bouwhistorie Deventer, wil graag ‘achter de gevel’ onderzoeken en op deze manier bijdragen aan de kennis van de bouwontwikkeling van onze stad. Met andere woorden, fysiek onderzoek aan en in panden en waar nodig ondersteund met archiefonderzoek.

Bouwhistorisch onderzoek vindt plaats door vrijwilligers met specialistische kennis, maar slechts in die gevallen waarin geen sprake (meer) is van door derden uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek. Dergelijk onderzoek wordt bij monumenten vaak door de gemeente verplicht gesteld als voorwaarde voor de verlening van vergunningen.

We willen vooral graag bouwhistorische feiten ontdekken die niet direct binnen het spectrum van Monumentenzorg vallen. Achter menige gevel van panden zijn immers bouwhistorisch interessante details te vinden die ons veel kunnen leren!

Eigenaren van panden die het vermoeden hebben dat hun huis in bouwhistorisch opzicht interessant zou kunnen zijn, kunnen ons om onderzoek vragen, ook als je gewoon nieuwsgierig bent! Uiteraard wordt onderzoek aan en in panden en publicatie van de resultaten, alleen na toestemming van de eigenaar gedaan.

De Werkgroep Bouwhistorie Deventer opereert zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente Deventer.

Vrijwilligers

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die nu of in het verleden werkzaam zijn geweest in de bouw, mesen die kennis van zaken hebben over archiefonderzoek, oude handschriften of gewoon interesse hebben in bouwhistorie. Momenteel kent de werkgroep 13 leden. Wilt u ook actief worden voor de werkgroep neem dan contaact met ons op door een mail te sturen.

Opgericht in
2008
Projecten
1
Vrijwilligers
1