Selecteer een pagina

Hoge Hondstraat

Hoge Hondstraat Je zal maar in zo’n huis wonen. Het huis uit de jaren dertig is al lang ontruimd. De hoogbejaarde bewoner heeft het huis van haar kindertijd verlaten. De mensen in de buurt herinneren zich een kwieke dame, die overal een duidelijke mening over had en...

Boterstraat 2

Boterstraat 2 Het huis op de hoek van de Boterstraat en de Polstraat is een Rijksmonument (nr. 12470) en werd bij plaatsing op de Rijksmonumentenlijst gekenschetst als „fors, vrij gaaf pakhuis‟.Maar uit archiefonderzoek blijkt dat het pand tot in de 19e eeuw steeds...

Waterdijk 10

Waterdijk 10 Aan de rand van het landgoed Frieswijk aan de Waterdijk is in 2010 een kleine boerderij gesloopt uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Uit de omgeving was bekend dat deze boerderij nog vele oorspronkelijke details bevatte.  Reden van de Werkgroep...

Nieuwe markt 40

Nieuwe markt 40 Nieuwe Markt 40 Hotel Vischpoorte, Deventer In 2015 vierde Hotel Vischpoorte aan de Nieuwe Markt 40 haar 10 jarige bestaan. Door de jaren heen, zijn de gebruikers erg nieuwsgierig geworden naar de geschiedenis van het pand en de omgeving. Daarom hebben...

Bergschild 14-16

Bergschild 14-16 Bergschild 14-16, Deventer Dit Rijksmonument, dat nu twee woonhuizen omvat, staat met de nok van het dak evenwijdig aan de straat. Het is gebouwd in 1344, op een smalle strook grond voor de binnenste stadsmuur. Aan de kapconstructie en aan de...