Hoge Hondstraat

Vorige Volgende Je zal maar in zo’n huis wonen. Het huis uit de jaren dertig is al lang ontruimd. De hoogbejaarde bewoner heeft het huis van haar kindertijd verlaten. De mensen in de buurt herinneren zich een kwieke dame, die overal een duidelijke mening over had en nog met gemak een sprongetje over het tuinhekje […]

Boterstraat 2

Vorige Volgende Het huis op de hoek van de Boterstraat en de Polstraat is een Rijksmonument (nr. 12470) en werd bij plaatsing op de Rijksmonumentenlijst gekenschetst als „fors, vrij gaaf pakhuis‟.Maar uit archiefonderzoek blijkt dat het pand tot in de 19e eeuw steeds een woonhuis is geweest. Ondanks de functieverandering van het gebouw en de […]

Waterdijk 10

Voorgevel Waterdijk

Vorige Volgende   Aan de rand van het landgoed Frieswijk aan de Waterdijk is in 2010 een kleine boerderij gesloopt uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Uit de omgeving was bekend dat deze boerderij nog vele oorspronkelijke details bevatte.  Reden van de Werkgroep Bouwhistorie Deventer om voor de sloop, daarop haar taskforce op […]

Onderzoek Borstelwinkel

Van “De Borstelwinkel” in de Menstraat, een pand dat de werkgroep op dit moment in onderzoek heeft. Is door de Stichting Oud Deventer een artikel gepubliceerd van Aly Dijkstra in hun Nieuwsbrief van juni 2019 op pagina 5. De Borstelwinkel is één van de oudste nog bestaande winkels van Deventer en omstreken. Deze winkel is […]

De Praebstije aen het Stroomarck – Update –

Boek is bijna uitverkocht en er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar bij Praamstra Deventer. Wees er snel bij! Sinds 2011 heeft een aantal leden van de Werkgroep Bouwhistorie Deventer het pand Stromarkt 19 onderzocht en er is een link gelegd met het aangrenzende pand Sandrasteeg 8. Bij het onderzoek zijn veel belangrijke ontdekkingen gedaan die […]

Assenstraat 6, Deventer

Voorgevel Assenstraat

Direct na het bekend worden van de oprichting van de Werkgroep Bouwhistorie Deventer ontving de werkgroep een e-mail van de eigenaar van het pand Assenstraat 6 met het verzoek tot het doen van onderzoek naar de geschiedenis en bouwhistorische kenmerken van het pand. Een aantal leden van de werkgroep is vervolgens aan het onderzoek begonnen. […]