Polstraat 7 “Het Manhuis”, Deventer

Na intensief veld- en archiefwerk heeft de Werkgroep Bouwhistorie Deventer het project ‘Het Manhuis’ aan de Polstraat 7 te Deventer afgerond en gepubliceerd.

In het begin van de 15de eeuw behoorden enkele aan elkaar grenzende huisjes in de Polstraat aan Lummoed, de weduwe van Bartold van Bakerweerd. Zij bestemde die voor de inrichting van een oudemannenhuis.

Het huidige pand dateert uit de 16e eeuw, maar is diverse keren verbouwd. Het was o.a. bankgebouw, kantoorgebouw van Kluwer en als laatste van de gemeente Deventer.

Interesse of meer willen weten over dit gebouw met de bijnaam Manhuis aan de Polstraat 7 te Deventer en zijn talloze bewoners, kijk eens in het ondezoeksverslag dat wij ervan maakten.