Achtergrond

Er is al veel bekend over historisch interessante panden in de gemeente Deventer. Er is en wordt uitgebreid onderzoek gedaan door de dienst Monumentenzorg van de gemeente.  Ook bouwhistorische bureaus verrichten in opdracht onderzoek, hoe waardevol ook, maar niet ‘achter de gevel’.

De Werkgroep Bouwhistorie Deventer, wil graag ‘achter de gevel’ onderzoeken en op deze manier bijdragen aan de kennis van de bouwontwikkeling van onze stad. Met andere woorden, fysiek onderzoek aan en in panden en waar nodig ondersteund met archiefonderzoek.

Bouwhistorisch onderzoek vindt plaats door vrijwilligers met specialistische kennis, maar slechts in die gevallen waarin geen sprake (meer) is van door derden uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek. Dergelijk onderzoek wordt bij monumenten vaak door de gemeente verplicht gesteld als voorwaarde voor de verlening van vergunningen. 

We willen vooral graag bouwhistorische feiten ontdekken die niet direct binnen het spectrum van Monumentenzorg vallen. Achter menige gevel van panden zijn immers bouwhistorisch interessante details te vinden die ons veel kunnen leren! 

Eigenaren van panden die het vermoeden hebben dat hun huis in bouwhistorisch opzicht interessant zou kunnen zijn, kunnen ons om onderzoek vragen, ook als je gewoon nieuwsgierig bent! Uiteraard wordt onderzoek aan en in panden en publicatie van de resultaten, alleen na toestemming van de eigenaar gedaan. 

De Werkgroep Bouwhistorie Deventer opereert zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente Deventer. 

Heb je iets in jouw huis dat bouwhistorisch interessant zou kunnen zijn of je wilt informatie? Neem dan contact op met de Werkgroep Bouwhistorie Deventer.

Bovenstaande is gebaseerd op de visie en doelstellingen van de Werkgroep Bouwhistorie Deventer.