Selecteer een pagina

De Praebstije aen het Stromarckt, Deventer

De Praebstije aen het Stromarckt

Sinds 2011 heeft een aantal leden van de Werkgroep Bouwhistorie Deventer de panden Sandrasteeg 8 (Het oudste huis van Deventer) en Stromarkt 19 (La Fontana) , Deventer onderzocht.

Veel inwoners van Deventer en ook veel anderen in het land zijn bekend met ‘het oudste huis van Deventer’ aan de Sandrasteeg 8. Maar minder bekend is dat het gebouw ernaast Stromarkt 19, in de volksmond La Fontana genoemd, samen met dat oudste huis de proosdij vormde. Het was de zetel van de proost, de rechterhand van de bisschop, en het dateert uit de twaalfde eeuw. Eind vorige eeuw is bij archeologisch onderzoek ontdekt dat voorafgaand aan de bouw van het oudste huis op die plek een tufstenen kapel uit de tweede helft van de elfde eeuw heeft gestaan. De Stromarkt 19 maakt deel uit van de proosdij die rond 1130 geheel in tufsteen is opgetrokken.

Voor het toekomstige gebruik van het pand, als onderdeel van de Openbare Bibliotheek, is het van groot belang dat zorgvuldig met dit culturele erfgoed wordt omgegaan. Daarom heeft de werkgroep de situatie van heden vastgelegd.

Meer willen weten over deze twee prachtige highlights van de Deventer bouwhistorie, gebouwen die vroeger één waren? De resultaten van het onderzoek zijn door ons uitgegeven in een boekuitgave “De Praebstije aen het Stromarckt, bouwhistorisch onderzoek van de proosdij in Deventer”.

Lees meer...

Veel inwoners van Deventer en ook veel anderen in het land zijn bekend met ‘het oudste huis van Deventer’ aan de Sandrasteeg 8. Maar minder bekend is dat het gebouw ernaast Stromarkt 19, in de volksmond La Fontana genoemd, samen met dat oudste huis de proosdij vormde. Het was de zetel van de proost, de rechterhand van de bisschop, en het dateert uit de twaalfde eeuw. Eind vorige eeuw is bij archeologisch onderzoek ontdekt dat voorafgaand aan de bouw van het oudste huis op die plek een tufstenen kapel uit de tweede helft van de elfde eeuw heeft gestaan. De Stromarkt 19 maakt deel uit van de proosdij die rond 1130 geheel in tufsteen is opgetrokken.

In 1334 bij de grote stadsbrand werd dit gebouw deels verwoest en werd het weer opgebouwd in baksteen, waarbij de bruikbare tufstenen restanten gespaard bleven. Daarna kende het pand hoogte- en dieptepunten. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog had het flink geleden, maar het werd weer in oude glorie hersteld. Belangrijke personen die er hebben gewoond hebben het gebouw aangepast aan de eisen van hun tijd.

Het geallieerde bombardement op 15 december 1944 heeft het pand ternauwernood overleefd, er is toen veel schade aangericht. Na de oorlog is het gebouw deels hersteld en heeft het dienst gedaan als bananenpakhuis en later als restaurant (La Fontana) . Vervolgens kwam het in handen van de NV Bergkwartier die het geconserveerd heeft en sinds 2014 is het eigendom van de Gemeente Deventer.

Sinds 2011 heeft een aantal leden van de Werkgroep Bouwhistorie Deventer het pand Stromarkt 19 onderzocht. Het pleisterwerk is verwijderd en alle ontdekte bouwsporen zijn minutieus vastgelegd. Het gebouw is geheel opgemeten en er is een link gelegd met het aangrenzende pand Sandrasteeg 8.

Bij het onderzoek zijn veel belangrijke ontdekkingen gedaan die een nieuw licht werpen op de bouwgeschiedenis van het pand en de relatie met het oudste huis. Met deze gegevens, gecombineerd met uitgebreid archiefonderzoek, is het gelukt om inzicht te krijgen in de gezamenlijke bouwgeschiedenis van de panden. Daarmee wordt de tot dusver bekende bouwgeschiedenis van de proosdij op belangrijke punten aangevuld.

Voor het toekomstige gebruik van het pand, als onderdeel van de Openbare Bibliotheek, is het van groot belang dat zorgvuldig met dit culturele erfgoed wordt omgegaan.

Meer willen weten over deze twee prachtige highlights van de Deventer bouwhistorie, gebouwen die vroeger één waren? De resultaten van het onderzoek zijn door ons uitgegeven in een boekuitgave “De Praebstije aen het Stromarckt, bouwhistorisch onderzoek van de proosdij in Deventer”.

Rapport

Nieuwe Markt 40 cover rapport

Locatie pand

Polstraat

Dit is het eerste project