Studiedag Bouwhistorie kelders

Kelders was het verbindende thema van de jaarlijkse studiedag Bouwhistorie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), op vrijdag 13 december in Amersfoort. 

Kelders en funderingen vormen de basis van veel monumenten maar zijn niet altijd en overal direct waarneembaar. Hoe verhoudt een kelder zich tot de rooilijnen en de erfgrenzen; hoe werd een gebouw uitgezet en gefundeerd? De bodemgesteldheid zal een rol hebben gespeeld maar ook de functie en toegankelijkheid, de lichtvoorziening, het materiaalgebruik, de aard van de vloer en het plafond.

Enkele vrijwilligers van onze Werkgroep waren aanwezig op deze studiedag en hebben hun kennis over kelders uitgebreid. 

Heeft jouw pand ook een kelder, denk eens na om dit te laten onderzoeken, even een bericht naar ons en wij komen bij jouw kijken.