Bouwhistorie

Bouwhistorici proberen aan de hand van (bouw)sporen inzicht te krijgen in het leven van onze voorouders en te ontdekken hoe zij bouwwerken maakten en het gebruikten.

Bouwhistorie is het vakgebied waarbij de (bouw)geschiedenis van een object wordt onderzocht en vastgelegd. Bouwhistorisch onderzoek wordt wel vergeleken met een ‘omgekeerd ontwerpproces’, het bouwwerk wordt in kaart gebracht en als het ware gereconstrueerd door het op te meten en te documenteren.

Het is de opdracht van de bouwhistoricus om niet alleen het gebouw met zijn draagconstructie, afwerklagen en gebreken vast te leggen en te reconstrueren, maar ook het bouwproces en het veranderingsproces. Zichtbare wijzigingen tonen de historische gelaagdheid van een gebouw en reparaties vertellen hun eigen verhaal.

Meer informatie over ‘bouwhistorie’ neem contact op met de Werkgroep Bouwhistorie Deventer.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft brochures met richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek.

Bouwhistorisch onderzoek is ook in beeld gebracht in ons YouTube kanaal.